נטיעת עץ -קיבוץ גניגר-אפריל 2009
1
2
3
4
 
5
6
7
8
 
9
10
11