הזכרונות שלנו
חנה אשכנזי
הכרתי את שי עוד משחר ילדותו.
שי היה ילד יוצא דופן,מבריק, והמעלה שלו
היתה שידע להצניע זאת.
תמיד היה נסוך חיוך על פניו.
היתה לי הזכות להכיר אותו ואת משפחתו
המקסימה.

יהי זכרו ברוך